Com es relaciona un REpartner amb la pròpia plataforma RE i amb els clients de cada REpartner?


En general, qualsevol servei prestat consta de quatre facetes, amb la seua valoració econòmica respectiva. Són les següents:

Gestió comercial (GC)

Gestió financer-gerencial (GFG)

Coordinació tècnica (CT)

Prestació del servei (PS)

Per a una comprensió més completa de les variades fórmulas de relació entre RE i el REpartner, a continuació aportem diferents exemples pràctics de gestió d'unes o altres facetes.