Prestació del servei (PS)


Els serveis prestats per tercers professionals, integrats o no en RE, tindran un cost conegut prèviament, que serà facturat directament per qui presta el servico (autònom, professional o pime) al client final o al mateix REpartner, si aquest va assumir la gestió financera-gerencial.