Podeu oferir els vostres propis serveis als vostres contactes

Potser podeu acreditar formació técnica o professional en algun servei dels que ofereix la xarxa REHABILITAR i és possible que desitgeu prestar aquell servei. D'aquesta manera, podríeu obtindre, a més de la comissió comercial per aquells serveis que genere en altres àrees de RE, el benefici professional o tècnic pel servei prestat per vosaltres. Si teniu aquest perfil, o creieu que podríeu desenvolupar-lo, llavors podeu formar part de la nostra xarxa de REservices.

Si desitgeu prestar algun servei tècnic o professional, consulteu com podeu prestar REservices.

Si desitgeu prestar directament tots els serveis de RE com a gerent, consulteu REpartner.