Obteniu benefici dels vostres contactes

Qualsevol contacte que gestioneu per a empreses o professionals de la xarxa REHABILITAR us generarà un benefici econòmic: una comissió comercial. A mesura que genereu major nombre de contactes, obtindreu majors beneficis.

La comissió comercial serà pactada entre vosaltres i els professionals i empreses de RE, mitjançant acords puntuals o acords de col·laboració permanent. No obstant, RE arbitrarà un intercamvi just entre els professionals i els contactes de la xarxa. En aquest sentit, RE orientarà la col·laboració entre les parts, propsarà acords equitatius, supervisarà i validarà el procés des del principi a la fi, evitant malentesos i abusos. Estareu protegits per RE en tot moment i la pertinença a la xarxa us garantirà el pagament de les vostres comissions comercials per part dels diferents professionales i empreses de RE.

De manera orientativa, si així ho desitgeu, podeu sol·licitar informació pormenoritzada sobre les comissiones comercials habituals en los diferents serveis que ofereix RE.