Gestió comercial (GC)

Gestió amb el client abans, durant i després de la prestació d'algun servei. El valor de la gestió comercial s'establirà com a percentatge del cost d'execució del servei. Aquesta gestió comprèn des de la captació de clients, la relació i atenció, l'acompanyament durant l'execució del treball, fins i tot el seguiment posterior i manteniment del client.

El REpartner assumirà, en tots els casos, la gestió comercial dels clients. Els serveis prestats per empreses integrades o col · laboradores de RE generaran una comissió comercial a favor del REpartner.

Alguns col·laboradors de RE s'encarreguen només de la gestión comercial: són els REcontact.