El REpartner assumeix la gestió comercial i la coordinació tècnica sense assumir la gestió financer-gerencial (GC+CT)

Si teniu qualificació professional per a coordinar tècnicament el servei, però encara no us heu decidit a assumir la gestió financera i gerencial, sumant la gestió comercial i la gestió tècnica augmentareu els vostres beneficis. Convé indicar que podeu assumir la coordinació tècnica mitjançant l'ocupació o subcontractació de tercers, però en aquest cas assumiríeu el pagament a aquest professional.
  1. Gestió comercial: % comissió comercial.
  2. Gestió financer-gerencial: assumida per empresa vinculada a RE (*).
  3. Gestió tècnica: honoraris del servei.
  4. Prestació de servei: assumida per empresa vinculada a RE (*).
(*) Cada servei prestat per professionals, tècnics o empreses vinculats a RE serà facturat per ells mateixos al gestor financer-gerencial, incloent un 1% de gestió i difusió de marca RE (només s'aplicarà aquest cànon als serveis que la pròpia xarxa et presta).