El REpartner assumeix la gestió comercial i la financer-gerencial (GC+GFG)

A mesura que creixi la vostra experiència, potser decidiu assumir la gerència total dels serveis que oferiu. Recordeu que la gestió financer-gerencial és la que major volum econòmic representa. A més, amb ella assumiu la responsabilitat del finançament del treball, en cas de ser necessària, així com la responsabilitat de cobraments i pagaments. Tanmateix, la gestió financer-gerencial és la que distingeix un comercial o tècnic d'un autèntic gerent. No tingueu pressa a assumir-la, però tingueu en compte que és la gestió més lucrativa i representativa.
  1. Gestió comercial: % comissió comercial.
  2. Gestió financer-gerencial: % benefici industrial.
  3. Gestió tècnica: assumida per empresa o tècnic de RE (*).
  4. Prestació de serveis: assumida per empresa o tècnic de RE (*).
(*) Cada servei prestat per professionals, tècnics o empreses vinculats a RE serà facturat per ells mateixos al gestor financer-gerencial, incloent un 1% de gestió i difusió de marca RE (només s'aplicarà aquest cànon als serveis que la pròpia xarxa et presta).