El REpartner només assumeix la gestió comercial (GC)

Sobretot al principi i en funció del volum del servei (no és el mateix gestionar l'administració d'una finca que una rehabilitació integral), és possible que no preferiu participar com a gerent en algunes operacions, amb les responsabilitats econòmiques que representa. Potser us pot interessar més limitar la vostra responsabilitat a la simple gestió comercial. En aquest cas, és clar, els beneficis que obtindreu seran menors, quedant limitats a una comissió comercial (% del cost del servei) encara que no assumirà cap risc afegit. En principi, la gestió comercial ha de ser sempre aportada pel REpartner.
  1. Gestió comercial: % comissió comercial.
  2. Gestió financer-gerencial: assumida per empresa o tècnic vinculat a RE (*).
  3. Gestió tècnica: assumida per empresa o tècnic vinculat a RE (*).
  4. Prestació de serveis: assumida per empresa o tècnic vinculat a RE (*).
(*) Cada servei prestat per professionals, tècnics o empreses vinculats a RE serà facturat per ells mateixos al gestor financer-gerencial, incloent un 1% de gestió i difusió de marca RE (només s'aplicarà aquest cànon als serveis que la pròpia xarxa et presta).