Alguns exemples pràctics

Per a una comprensió més clara de les variades fórmules de relació entre RE i el REpartner, a continuació aportem diferents exemples de col·laboració:

El REpartner només assumeis la gestió comercial (GC)

El REpartner assumeix la gestió comercial i la financer-gerencial (GC+GFG)

El REpartner assumeix la gestió comercial més la financer-gerencial, més la coordinació tècnica (GC+GFG+CT)

El REpartner assumeix la gestió comercial i la coordinació tècnica sense assumir la gestió financer-gerencial (GC+CT)

El REpartner assumeix la gestió comercial, la coordinació tècnica i la prestació de serveis sense assumir la gestió financer-gerencial (GC+CT+PS)

En els casos en què el REpartner no assumís la gestió financera-gerencial, seria RE qui assumiria tal gestió i qui signaria el contracte amb el client, responsabilitzant RE de cobraments i pagaments al client, a tercers i al propi REpartner.


Depenent de la seva experiència en gestió de pimes o autònom, és convenient començar assumint rols en què us sentiu còmode. Tanmateix, RE pretén que cada REpartner sigui un empresari i, a mesura que ho desitgi, pugui anar assumint més responsabilitats, sobretot en els treballs en què no presteu directament el servei. Evidentment, amb la vostra cartera de clients específics podreu sempre actuar com cregueu convenient.