Quines despeses hauré d'afrontar per a constituir-me com a REpartner?

Despeses inicials:
  • Cànon d'entrada: 3000,00 euros:
    • desenvolupament d'imatge corporativa, formats, targetes, etc.
    • formació, assessoramiento, tutoria inicial, seguiment.
  • Cost de manteniment i difussió de marca RE:
    • 1er any: 2% de la facturació mensual sobre els serveis complementaris sol·licitats a la xarxa.
    • a partir del 2º any: 1% de la facturació mensual. No obstant, no necessiteu assumir aquests pagamaments al principi, ja que els costs esmentats s'aniran facturant a mesura que algun dels vostres clients adjudique algun treball o servei.