Com podeu prestar REservices?

Si sou un professional o empresa capaç d'oferir alguns dels REservices, podeu col·laborar amb nosaltres, a més de com a REcontact, com a REservice, és a dir, prestant directament el servei o serveis que oferíeu fins a aquest moment.

També podreu ampliar el vostre nombre de clients entre altres REcontacts o REservices de la pròpia xarxa o participar conjuntament amb altres professionals o pymes de RE en la prestació d'algun servei.

No obstant, la pertenència a RE exigeix el cumpliment de certes exigències de qualitat per part dels nostres REservices i REpartners. Consulteu la nostra Àrea de sistemes de gestió de qualitat.