Què obté REHABI-LI-TAR dels seus REpartners?
Arribats a aquest punt, hem de ser francs: la xarxa no obté cap benefici propi, però necessita promoure, difondre, expandir-se, en benefici de tots els seus membres. És per això que, si bé no forcem cap imposició econòmica ni comercial, exigim la potenciació de la marca conjunta.

No exigim que es dissolgui la pròpia imatge de marca, logotips, etc., de cada REpartner, però pensem que és positiu per el propi REpartner i per a la pròpia xarxa promoure una marca conjunta, que li permetrà gaudir dels beneficis d'una marca de més àmplia difusió que la seva pròpia. D'una banda, la xarxa augmentarà les possibilitats del seu propi negoci i, alhora, el seu propi negoci augmentarà les possibilitats de la xarxa i dels negocis de cada membre de la xarxa. Volem que us sigui rendible formar part de la xarxa REHABI-LI-TAR.

Necessiteu més informació? Poseu-vos en contacte amb nosaltres i la plataforma RE li enviarà un assessor especialitzat en la implantació de REpartner. Ens reunirem i analitzarem el vostre sector i àmbit d'influència, les seves característiques personals i professionals i les possibilitats que li pot oferir la xarxa RE en seu cas concret.

També podeu visitar el nostre web www.rehabi-li-tar.com, on trobareu variada informació sobre les diferents àrees de la xarxa, els serveis detallats, els valors ètics i professionals que seguim i gran quantitat d'informació variada sobre la nostra activitat.